Schermafbeelding-2020-03-24-om-17.33.46

24/03/2020

Vragen over werkloosheid

wegens overmacht

Hier kan je de nodige info terugvinden.

De RVA heeft aan Federgon bevestigd dat dienstenchequewerknemers op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kunnen worden gesteld wanneer de ondernemingen hun activiteiten spontaan stopzetten als gevolg van de huidige coronacrisis.
Bij blink hebben wij onze dienstverlening tijdelijk opgeschort. Dit wil zeggen dat je veilig thuis kan blijven en niet meer moet gaan werken tot tegenbericht van ons.

Opschorting?

Opschorting wil zeggen dat je tijdelijk geen prestaties meer mag verrichten via dienstencheques.

  Vervangingsinkomen?

  Opschorting wil niet zeggen dat je geen loon meer krijgt. Je zit nu in het systeem van werkloosheid door overmacht. De overheid trok dit percentage op naar 70% van je gemiddeld bruto maandloon. Een vast percentage van 26,75% bedrijfsvoorheffing is van toepassing op deze uitkering.

  Bovenop deze 70% krijg je nog eens 5,63 euro per dag extra en dit ten laste van de RVA. De uitbetaling is voorzien de maand na de voorziene prestatie.

   Word je tijdelijk werkloos omwille van overmacht dan hoef je niet uitkeringsgerechtigde te zijn om uitkeringen te krijgen. Je hoeft in dit geval niet te voldoen aan de voorwaarden die normaal van toepassing zijn om uitkeringen te krijgen. Dit geldt, voor de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020, ook voor de werknemer die tijdelijk werkloos is wegens economische oorzaken.

   Om effectief uitkeringen te ontvangen, moet je ook aan vergoedbaarheidsvoorwaarden voldoen. Dat betekent dat je voor de dagen waarop je uitkeringen aanvraagt bijvoorbeeld arbeidsgeschikt moet zijn, zonder loon moet zijn, geen vervangingsinkomen mag ontvangen, geen andere activiteit mag uitoefenen.
   Voor de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020 gelden voor de tijdelijke werkloze evenwel een aantal afwijkende regelingen:

   • Je kunt zonder aangifte een vrijwillige activiteit uitoefenen voor een particulier of voor een organisatie;
   • Het is toegelaten om zonder formaliteiten activiteiten als vrijwillige brandweerman en als vrijwilliger van de civiele bescherming te verrichten; de hiervoor ontvangen vergoedingen mogen gecumuleerd worden;
   • Je kunt een bijkomstige activiteit die je al uitoefende voor je tijdelijk werkloos werd gesteld tijdens uw werkloosheid verder blijven uitoefenen; deze activiteit moet niet worden aangegeven en de inkomsten daaruit zijn zonder invloed op de werkloosheidsuitkering;
   • Indien je een pensioen ontvangt, moet je daarvan geen aangifte doen en is dit zonder invloed op de werkloosheidsuitkering.

   ​​​Opgelet: Volgende vergoedbaarheidsvoorwaarden blijven van toepassing:

   • Indien je (bijvoorbeeld door het coronavirus) arbeidsongeschikt bent (=ziekte), kan je geen aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen. Je moet dan de mutualiteit contacteren.
   • Je mag een tewerkstelling uitoefenen of aanvatten bij een andere werkgever dan deze door wie je tijdelijk werkloos gesteld wordt, bijvoorbeeld als uitzendkracht of flexijobber. De inkomsten van deze tewerkstelling kunnen niet gecumuleerd worden met de werkloosheidsuitkering. Je moet deze tewerkstelling meedelen aan uw betalingsinstelling, zodat er niet ten onrechte uitkeringen worden betaald. Indien nodig, zal een terugvordering gebeuren van de teveel uitbetaalde uitkeringen.

   Twijfel je of je voldoet aan de vergoedbaarheidsvoorwaarden, contacteer dan je vakbond of uitbetalingsinstelling.

   Tevens is er door de uitbetalingsinstanties bevestigd dat er voor buitenlandse werknemers geen specifieke documenten ingediend moeten worden om een uitkering te komen (vb verblijfsvergunning).

   Deze maatregelen gelden (voorlopig) tot juni 2020.

   Hoe aanvragen?

   De uitbetalingsinstellingen (Hulpkas voor Werkloosheidsuitkering of vakbond) hebben met de RVA een vereenvoudigde procedure met een vereenvoudig aanvraagformulier uitgewerkt voor de uitkeringen m.b.t. tijdelijke werkloosheid. We hebben je meegedeeld dat je tijdelijk werkloos bent (wegens overmacht of om economische redenen). De verplichting om een controlekaart (formulier C3.2A) te gebruiken is tijdens de coronacrisis afgeschaft. Je hebt dus voor de maanden maart, april en mei geen controlekaart (formulier C3.2A) nodig maar wel een vereenvoudigd aanvraagformulier.

   Dient iedereen een vereenvoudigd aanvraagformulier in te vullen en in te dienen?
   Nee, dit is afhankelijk van jouw situatie. Lees hieronder verder of jij er eentje moet indienen of niet.

   Ben je de laatste 3 jaren al tijdelijk werkloos geweest bij Blink? Dan moet je niets doen. Blink bezorgt alle uitbetalingsinstanties op elektronische wijze de nodige formulieren.

   Kan je jezelf in één van de onderstaande categorieën plaatsen, dan dien je wel een vereenvoudigd aanvraagformulier in te vullen, te ondertekenen en te bezorgen aan je uitbetalingsinstelling.

   • Ben je de laatste 3 jaren niet economisch werkloos geweest bij Blink;
   • Zijn er recent nog wijzigingen geweest in je persoonsgegevens (adres of bankrekeningnummer);
   • Is dit de allereerste keer ooit dat je technisch werkloos bent of de eerste keer dat je technisch werkloos bent bij Blink?
   • Heb je recent een wijziging van de contracturen gehad (bijvoorbeeld door tijdskrediet of een contract vermeerdering en/of vermindering);
   • Ben je voor het eerst technisch werkloos na je 65ste verjaardag;
   • Of twijfel je over één van bovenstaande opties;

   -> Vergeet zeker niet om je e-mailadres en gsm-nummer in te vullen op het aanvraagformulier zodat je uitbetalingsinstelling je snel kan contacteren voor bijkomende info.
   -> De uitbetalingsinstanties berekenen de uitkering op basis van de gegevens die de werkgever na de loonverwerking via de elektronische kruispuntbank automatisch verstuurt aan de uitbetalingsinstanties.
   -> Afhankelijk van je uitbetalingsinstelling zijn er specifieke richtlijnen om het aanvraagformulier te bezorgen, check dus zeker eerst de website van je uitbetalingsinstelling!

   • Waar vind je een vereenvoudigd aanvraagformulier?
    ​Je kan een aanvraagformulier op de website van je uitbetalingsinstelling terugvinden (Hulpkas voor Werkloosheidsuitkering of uw vakbond).
   • In het formulier wordt gevraagd naar de allereerste dag EW? Hoe tel je dit?
    In het formulier wordt gevraagd naar de allereerste dag EW. Deze datum kan voor jou liggen tussen 2 maart en 19 maart. Je dient hier dus echt de allereerste dag ew voor jou persoonlijk in te vullen naar aanleiding van de afwezigheid van je klant of omwille van overmacht door het coronavirus.
   • Welke uitbetalingsinstelling staat in voor de verwerking van mijn aanvraag tot uitkering?
    Ben je bij een vakbond aangesloten? Bezorg dan jouw ingevulde en ondertekende formulier aan je vakbond.
    Ben je niet bij een vakbond aangesloten? Bezorg dan jouw ingevulde en ondertekende formulier aan de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkering (HVW)
   • Hoe kan je het vereenvoudigd aanvraagformulier aan je uitbetalingsinstelling bezorgen?
    - Via e-mail (het e-mailadres vind je terug op de website van je uitbetalingsinstelling).
    - Via post (het adres vind je terug op de website van je uitbetalingsinstelling).
    - Deponeer het in de brievenbus van je lokaal kantoor van de uitbetalingsinstelling. Dus niet in de brievenbus van één van onze kantoren.
    - Bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen kan je je formulier ook online via een digitale aanvraag indienen.
   • Wat als je geen printer hebt en het formulier dus niet kan ondertekenen?
    Dan kan je het elektronisch invullen en via mail aan je uitbetalingsinstelling bezorgen. Je moet dan wel duidelijk in de mail vermelden dat je aan je uitbetalingsinstelling vraagt om het formulier in jouw plaats te ondertekenen.
   • Wat moet ik doen met mijn controleformulier C3.2A? (dit is het kleurtjesformulier met het oranje nummer recht bovenaan waarop je normaal gezien je werkdagen verplicht moet inkleuren)
    Zoals je hierboven kan lezen moet je jouw controleformulier C3.2A tijdens deze coronacrisis niet invullen en binnenbrengen bij je uitbetalingsinstantie. Er is een vereenvoudigde procedure uitgewerkt.
   • Mag je het vereenvoudigde C3.2 werknemer-corona document nu al volledig invullen voor heel de maand en binnenbrengen bij je uitbetalingsinstantie?
    Ja, je mag het C3.2 werknemer-corona document nu al vervolledigen voor heel de maand en aan je uitbetalingsinstantie bezorgen.
   • Wat als ik een verkeerde datum ingevuld heb op het formulier C3.2 werknemer-corona?
    - Heb je een datum ingevuld die vroeger was dan de eerste dag van je tijdelijke werkloosheid (bv. 15 maart i.p.v. 17 maart), dan hoef je niets te doen.
    - Heb je een datum ingevuld die later is (bv. 19 maart i.p.v. 17 maart), stuur dan een e-mail met de juiste datum naar de betalingsinstelling.
    BELANGRIJK: zet in het onderwerp van je e-mail de volgende info: RIJKSREGISTERNUMMER - NAAM - WIJZIGING DATUM AANVRAAG TIJDELIJKE WERKLOOSHEID
   • Mag ik toch nog blijven werken?
    Neen, dit betreft een vrijwillige sluiting van onze hele onderneming.
   • Wat met de papieren dienstencheques?
    Dienstencheques die je hebt ontvangen van je klant, mag je aan je kantoor in een gesloten envelop met jouw naam op in de brievenbus steken. We zorgen voor de betaling van deze prestaties. Het kantoor is gesloten, dus je kan niet binnen.
   • Hoelang duurt deze situatie?
    Hoe lang deze situatie zal duren, weten we zelf ook niet. Zodra de maatregel wordt beëindigd, brengen we je meteen op de hoogte.

   Nog vragen?

   Neem dan zeker nog een kijkje op onze FAQ.
   Als je nog vragen hebt, kun je daarvoor via mail terecht op corona@blinkhome.be We doen er alles aan om je zo snel mogelijk te antwoorden.

   Zorg goed voor jezelf en je naasten.

   Team Blink

   Schrijf je in voor
   onze nieuwsbrief!