FAQ Klantenbijdrage

Waarom een klantenbijdrage voor mijn huishoudhulp?

Onze medewerkers moeten genieten van aangename werkomstandigheden en continue verbeteringen. We vinden het heel belangrijk om een goede werkgever te zijn die blijft investeren in het personeel, en hen ondersteunt met opleiding en begeleiding.

We willen die missie absoluut waarborgen, en de middelen van de overheid volstaan niet meer. Met jouw bijdrage kunnen we ons beleid verderzetten.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer ons!

Wat houdt de bijdrage precies in?

Wij rekenen per gepresteerd uur een bedrag van 1.25€ aan via domiciliëring. Op basis van deze domiciliëring kan er namelijk een korting aangeboden worden van 0.25€. Indien u toch verkiest om het niet via domiciliëring te doen, dan zal dus het oorspronkelijke bedrag van 1.50€ aangerekend worden.

Deze bijdrage per gepresteerd uur zal op kwartaalbasis aangerekend worden. Dit betekent dat in april de afrekening komt van Q1, in juli voor Q2, in oktober voor Q3 en in januari voor Q4. Per afrekening is er ook een maximum bedrag voorzien van 60€ per kwartaal.

Waarom kiezen voor een domiciliëring?

Wanneer u kiest voor een domiciliëring geniet u van een korting van 0.25€ per gepresteerd uur. Zo betaalt u slechts 1.25€ per gepresteerd uur i.p.v. 1.50€.

Mag het kantoor een bijdrage aan klanten aanrekenen?

Ja, dat mag, volgens bepaald regels . (Voor Brussel, klik hier)

Het gaat namelijk over bijkomende werkingskosten daar wij willen blijven investeren in onze mensen en onze dienstverlening. Dit naar aanleiding van alle prijsstijgingen die ons als bedrijf treffen.

De klantenbijdrage wordt overigens ook niet gebruikt als winstuitkering, maar als investering in onze werking waar het personeel op één staat.

Zal of kan de bijdrage stijgen in de toekomst?

Het invoeren van een klantenbijdrage, was een moeilijke maar noodzakelijke beslissing. De bijdrage is gelimiteerd en volstaat momenteel om onze service en missie te blijven garanderen zoals we dat nu doen.

Is deze bijdrage fiscaal aftrekbaar?

Nee, enkel de dienstencheques hebben fiscale voordelen.

In het Vlaams Gewest 500 dienstencheques per jaar 400 aan 9 € en 100 aan 10€. Je hebt recht op een belastingvermindering van 1,80 euro per cheque bij je eerste 174 dienstencheques per persoon per fiscaal jaar.

Brussel vanaf 2023: eerste 300 cheques aan 10€, de laatste 200 aan 12€. De fiscale aftrekbaarheid is 15% op de eerste 163 aangekochte dienstencheques (1.5€ per dienstencheques).

Wallonië: 500 dienstencheques per jaar 400 aan 9 € en 100 aan 10€ . Er is een fiscale aftrek van 0.9€ op de eerste 150 dienstencheques per persoon per fiscaal jaar.

In mijn overeenkomst staat de klantenbijdrage niet vermeld, waar kan ik die vinden?

Er zullen nieuwe klantencontracten opgestuurd worden waarin het nodige omtrent de facturatie is opgenomen. Gelieve dit exemplaar zo snel mogelijk getekend terug te bezorgen aan je kantoor.

Ik wens geen bijdrage te betalen voor mijn huishoudhulp. Wat moet ik doen? Hoe zeg ik mijn huishoudhulp op?

We geven mee dat meerdere dienstenchequebedrijven deze stap om bijkomende administratieve kosten aan te rekenen reeds namen, en de beslissing om bijkomend te investeren in de toekomst van onze kwalitatieve dienstverlening, was weloverwogen.

Het staat je natuurlijk vrij om onze samenwerking stop te zetten en op zoek te gaan naar een nieuwe huishoudhulp. In dat geval geven we je liefst eerst wat verdere toelichting over onze beslissingen en je mogelijkheden.

Neem contact op met je lokale kantoor en we staan je graag even te woord.

FAQ Corona

Veel gestelde vragen omtrent opschorting dienstencheque-activiteiten tot en met 5 april

Economische werkloos overmacht. En wat nu ?

Zoals je reeds hebt vernomen hebben we onze activiteiten tot en met 05/04/2020 opgeschort in het kader van deze Corona-crisis.

Sindsdien ben je niet meer aan het werk en mag je ook NIET meer werken bij je klanten. Ook onze bedienden zijn in economische werkloosheid wegens overmacht en er is een minimumpermanentie voorzien per mail en/of telefoon. corona@blinkhome.be 011/14.09.52


Wat met mijn loon en uitkeringen economische werkloosheid ?

Wat jouw loon betreft : je hebt afgelopen week een voorschot ontvangen op je loon. De afrekening van je loon voor de maand maart zal begin april worden uitbetaald.

Wat de periode van economische werkloosheid wegens overmacht betreft : voor deze periode zul je van de RVA, via je uitbetalingsinstelling, een uitkering ontvangen die gelijk is aan 70% van je gemiddeld bruto maandloon.

Hier wordt wel een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. Bovenop deze uitkering ontvang je nog van de RVA een uitkering van €5.63 per dag economische werkloosheid.

Dit zal normaal gezien in de loop van de eerste week van april worden uitbetaald door jouw uitbetalingsinstelling. (echter omwille van corona kan dit later zijn)

Iedere werknemer komt in aanmerking voor economische werkloosheid wegens overmacht, ook al had je voorheen geen recht op economische werkloosheid.


Moet ik iets ondernemen om mijn uitkeringen te ontvangen ?

De RVA heeft ons laten weten dat de C3.2 documenten die je gebruikt om economische werkloosheid aan te geven aan de vakbond, niet nodig zijn voor de maanden maart, april en mei. Je dient deze dus niet binnen te brengen bij je vakbond.

De overheid heeft een vereenvoudigde procedure uitgewerkt :

Ben je afgelopen 3 jaar bij Blink reeds tijdelijk werkloos geweest ? Dan moet je niets ondernemen en zal Blink de aangifte doen via electronische weg bij de RVA.

Ben je in de laatste 3 jaren nooit economisch werkloos geweest of is er een wijziging geweest in je persoonsgegevens, adres of bankrekeningnummer ? In dit geval dien je het formulier via deze link te downloaden en in te dienen bij jouw uitbetalingsinstelling.

Bij twijfel mag je uiteraard ook het formulier invullen maar dit is niet nodig. Vraag info via je uitbetalingsinstelling.


Op het formulier wordt gevraagd naar de allereerste dag economische werkloosheid ?


Deze datum kan voor jou liggen tussen 2 maart en 19 maart. Je dient hier dus echt de allereerste dag ew voor jou persoonlijk in te vullen naar aanleiding van de afwezigheid van je klant (en we jou lieten weten dat je economische mocht inzetten) of omwille van overmacht door het coronavirus.

Wat moet ik doen met mijn controleformulier C3.2A? (dit is het kleurtjesformulier met het oranje nummer recht bovenaan waarop je normaal gezien je werkdagen verplicht moet inkleuren)

Dit formulier is niet nodig voor de maanden maart, april en mei.

Ik heb nog papieren dienstencheques van de eerste weken van maart. Wat moet ik hiermee doen ?

Indien je nog dienstencheques in je bezit hebt, mag je deze binnenbrengen door ze in een gesloten envelop met jouw naam op in de brievenbus steken.


Mag ik nog een andere job uitoefenen ?

Je kunt zonder aangifte een vrijwillige activiteit uitoefenen voor een particulier of voor een organisatie;

Het is toegelaten om zonder formaliteiten activiteiten als vrijwillige brandweerman en als vrijwilliger van de civiele bescherming te verrichten; de hiervoor ontvangen vergoedingen mogen gecumuleerd worden;

Je kunt een bijkomstige activiteit die je al uitoefende voor je tijdelijk werkloos werd gesteld tijdens uw werkloosheid verder blijven uitoefenen; deze activiteit moet niet worden aangegeven en de inkomsten daaruit zijn zonder invloed op de werkloosheidsuitkering;

Indien je een pensioen ontvangt, moet je daarvan geen aangifte doen en is dit zonder invloed op de werkloosheidsuitkering.

Je mag een tewerkstelling uitoefenen of aanvatten bij een andere werkgever dan deze door wie je tijdelijk werkloos gesteld wordt, bijvoorbeeld als uitzendkracht of flexijobber.

De inkomsten van deze tewerkstelling kunnen niet gecumuleerd worden met de werkloosheidsuitkering.

Je moet deze tewerkstelling meedelen aan jouw betalingsinstelling, zodat er niet ten onrechte uitkeringen worden betaald. Indien nodig, zal een terugvordering gebeuren van de teveel uitbetaalde uitkeringen.


Wat gebeurt er voor mijn prestaties van de maand april ?

Op dit ogenblik kunnen we hier geen antwoord op geven. Zodra we van de overheid meer info ontvangen zullen we jou hierover informeren.


Mag ik helemaal niet meer werken ?

Aan jouw arbeidscontract bij Blink verandert niets, maar je kan gewoon vanaf vandaag tot en met zondag 5 april thuisblijven omwille van deze sluiting (overmacht), tot we terug aan het werk kunnen.

Wij staan in nauw contact met Federgon en de overheid en houden alle updates goed in de gaten. We informeren jou zo spoedig mogelijk opnieuw over de nieuwste ontwikkelingen hieromtrent.


Wie zal mijn loon betalen ?

In deze uitzonderlijke situatie heeft de overheid ervoor gezorgd dat je kunt genieten van een vervangingsinkomen. In dit geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht heb je recht op 70% van jouw brutoloon.

Contacteer jouw vakbond of de Hulpkas voor meer vragen ivm je vervangingsinkomen.


Wat gebeurt er met mijn documenten (planning & EW-documenten) en mijn papieren dienstencheques?

Blink zal jou alles per post versturen.

Wat jouw papieren dienstencheques betreft : gelieve deze bij jouw eerstvolgende verplaatsing voor boodschappen even in de brievenbus van ons kantoor te deponeren. Gelieve dit in een gesloten enveloppe te doen met jouw naam en voornaam. Zorg er ook voor dat de dienstenheques ingevuld en ondertekend zijn.

Wat als ik niet tevreden ben van mijn poetsbeurt?

U kan hiervoor steeds telefonisch contact opnemen. Onze collega's helpen u graag verder.

Hoeveel uren moet ik minstens per maand afnemen?

Het minimaal aantal uren is 3.