1001 redenen blink 2

10/06/2024

Voorwaarden

Elke huishoudhulp waarvan de eerste tewerkstelling met Blink start in de periode van 1/06/2024 tot en met 30/09/2024 kan onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een eenmalige en uitzonderlijke bruto premie tot € 1001 .

De voorwaarden voor de toekenning van de bruto premie zijn:

·           Je brengt jouw eigen klanten mee, en dit voor minstens 24 uur per week, m.a.w. door deze klanten aan te brengen, werk je effectief 24 uur per week voor ons.

·           Je moet minstens 6 maanden (=26 weken) bij ons in dienst blijven, en dit voor minstens 24 uur per week 

Het maximale bedrag van de bruto premie bedraagt 1001 euro bruto als je 6 maanden 38u per week gewerkt hebt.


Als je minder dan 38 uur per week werkt, maar voldoet aan de voormelde voorwaarden, zal het bedrag verhoudingsgewijs aangepast worden in functie van jouw tewerkstellingsbreuk op het moment van de toekenning van de premie of pro rata  op basis van de effectieve gepresteerde en gelijkgestelde uren gedurende voormelde periode.

Periodes van moederschapsrust, dagen wettelijke vakantie ((incl. jeugd-en seniorvakantie), de wettelijke feestdagen en de dagen ter vervanging van de wettelijke feestdagen worden gelijkgesteld met gewerkte uren.

 Als je tijdens de periode van 6 maanden, afwezig bent geweest anders dan deze voormelde afwezigheden, worden deze uren in mindering gebracht voor de berekening van de premie.

Bijvoorbeeld :

Je werkt 6 maanden lang 30u per week.
(30u*26 weken)/(38u * 26 weken) x 1001 euro bruto, zorgt voor een bruto premie van 790,26 euro.
Indien je gedurende deze zes maanden 20 uren afwezig bent geweest, bedraagt de premie nog 770 euro bruto (30u * 26 weken, minus 20 afwezigheidsuren of 760 uren) / (38u * 26 weken) x 1001 euro bruto).


Opgelet: deze uitzonderlijke bruto premie kan je niet combineren met enige andere premie of bonus die betrekking heeft op het aanbrengen van klanten of het in dienst blijven bij ons.

Meer informatie: hallo@blinkhome.be

Schrijf je in voor
onze nieuwsbrief!